Drugie zadanie Biedronek w ramach Projektu Edukacyjnego Sensoryczny Kogel Mogel

Dzisiaj dzieci z grupy Biedroneczek w ramach projektu "Sensoryczny Kogel Mogel" obchodziły Święto dyni, które przypada na dzień 31 października. 

Ciocie pięknie ozdobiły stół, motywami dyniowymi i światełkami a następnie przeprowadziły zajęcia edukacyjne i pogadankę na tematy związane z dyniami.

Każde dziecko mogło dotknąć dyni i poznać jej fakturę. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną, odbijając piąstki pomalowane na pomarańczowo.

W ten sposób powstały piękne dyniowe obrazki.

Zadanie nr 2 zaliczone !!!!!