Projekt edukacyjny Sensoryczny Kogel Mogel w Biedronkach zadanie trzecie

Dziś nasze biedroneczki obchodziły w grupie ,,Dzień Zdrowego Śniadania’’ w ramach projektu edukacyjnego Sensoryczny Kogel Mogel. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na rosnący problem otyłości wśród dzieci oraz ogólne zniechęcenie do wczesnego jedzenia śniadania przez dzieci. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki niemu dzieci mają energie do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy.

Zadanie trzecie wykonane!