Gminny Żłobek Kraina Smyka

Misja Żłobka

*

 

 

Misja Żłobka

 

 

 

v  Tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi

 

 

v  Zapewniamy Wychowankom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości

 

 

v  Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

 

v  Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

 

 

v  Tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności

 

 

v  Tworzymy warunki do wspólnej, kreatywnej i zgodnej zabawy

 

 

v  Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu

 

 

v  Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych

 

 

v  Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunkach i specjalistach

 

 

v  Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

v  Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się

 

 

*

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2019-03-29 10:24przez:
Opublikowano:2019-03-29 00:00przez: Marcin Kamiński
Podmiot udostępniający: Gminny Żłobek Kraina Smyka
Odwiedziny:1017

  • Brak wpisów.