Gminny Żłobek Kraina Smyka

05-074 Halinów

ul. Stołeczna 119, Józefin

E-mail: zlobek@halinow.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Żłobek Kraina Smyka Józefin ul. Stołeczna 119 05-074 Halinów

Numer identyfikacyjny REGON

38247057000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

zlobek@halinow.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ksiegowosc@zlobek.halinow.pl Telefon kontaktowy 609107464

Data

2021-03-26

Miejscowość

Józefin

 

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat Powiat miński Gmina

Halinów (obszar wiejski)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1 

 1. 1.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK

 1. 2.  Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] TAK 

 1. 3.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE 

 1. 4.  Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] NIE 

 1. 5.  Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek Gminnego Żłobka Kraina Smyka przy ul. Stołecznej 119 w Józefinie jest budynkiem parterowym, nie posiadający schodów.

Budynek posiada dwa główne wejścia umiejscowione z prawej i lewej strony budynku oraz wejście dla personelu i firm zewnętrznych, które posiada podjazd.

Nad wejściem do budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostosowane są korytarze i pomieszczenia.

W drzwiach zwenętrznych są zamontowane dociągi drzwi, co może stanowić utrudnienie. W budynku od strony lewego wejścia znajduje się wózkownia.

Drzwi wejściowe oraz do sal zabaw są szerokie, dwuskrzydłowe, nie posiadające progów.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, na holu niedaleko głównego lewego wejścia.

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Z dwóch sal zabaw (pomarańczowej i żółtej) można bezpośrednio wyjść na niski jedno

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. 1.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   1

Liczba aplikacji:                                               0

  

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                         www.zlobek.halinow.pl

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

 

ID a11y-data-sporzadzenie                  2021-01-26

 1. 2.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                    0

Liczba aplikacji:                                               0 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:  

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

zdjęcia nie posiadają opisów dla osób niewidomych/słabowidzących filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

pliki PDF są w wersji cyfrowej. 

Strona posiada: możliwość podwyższonego kontrastu możliwość powiększenia liter 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

 1. 1.  Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 
 1. a.  Kontakt telefoniczny                                                                                             [ X ] TAK
  1. b.  Kontakt korespondencyjny                                                                                   [ X ] TAK
  2. c.  Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                          [ X ] TAK

 1. d.  Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych                                                                                                           [ X ] NIE

 1. e.  Przesyłanie faksów                                                                                               [ X ] NIE
 2. f.  Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                  [ X ] NIE

 1. g.  Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                         [ X ] NIE
 2. h.  Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                               [ X ] NIE

 

 1. 2.  Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1 

 1. 3.  Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  1. a.  tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

 1. b.  nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. c.  informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE 

 1. 4.  Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

 1. 1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE 

 1. 2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE 

 1. 3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE 

 1. 4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-03-29 11:06przez: Gminny Żłobek Kraina Smyka
Opublikowano:2021-03-29 11:06przez: Gminny Żłobek Kraina Smyka
Podmiot udostępniający: Gminny Żłobek Kraina Smyka
Odwiedziny:1434

 • Brak wpisów.