Projekt Edukacyjny Terapia Ręki dla każdego

Grupa Motylki bierze udział w projekcie edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”. Projekt spełnia funkcje terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka.

Pełni również funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowaniu nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

W projekcie zostanie poruszonych 9 zagadnień dotyczących:

1) Sprawności fizycznej, stabilizacji posturalnej i stabilizacji kończyny górnej

2)     Równowagi i schematu ciała

3)      Przekraczaniu linii środka, napięcia mięśniowego

4)      Percepcji wzrokowej

5)      Koordynacji wzrokowo – ruchowej

6)      Percepcji czuciowej – zmysłu dotyku

7)      Opozycji kciuka i dysocjacji palców

8)      Manipulacji

9)      Rozwoju grafomotoryki

Na realizację każdego z punktu będzie wykorzystanych jak najwięcej zabaw, ćwiczeń
i aktywności dostosowanych do umiejętności dzieci.