Statut Żłobka - Uchwała NR XLVIII.439.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 czerwca 2022r.