O placówce

Żłobek został wybudowany w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Żłobka Gminnego – w ramach programu MALUCH +".

Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkujące przede wszystkim teren Gminy Halinów. Dzieci zamieszkujące poza terenem Gminy Halinów są przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Halinów i posiadania wolnych miejsc w Żłobku.

Żłobek jest przystosowany do przyjęcia 100 dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.
Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:30.