Wizja

Wizja Żłobka

 • Zapewnia dzieciom atmosferę szczęśliwego dzieciństwa, stwarzając odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju każdego z nich
 • Zapewnia Wychowankom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
 • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

Wizja dziecka w naszym Żłobku

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczy w życiu żłobka,
 • ufne w stosunku do opiekuna,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

obrazek bawiących się dzieci