Rekrutacja- składanie wniosków

 Wypełnij wniosek

 

Drodzy Rodzice

 

Wnioski złożone do dnia 24.07.2023r. zostały rozpatrzone, a informacja o zakwalifikowaniu się dziecka została przesłana na adresy mailowe. Wnioski spoza gminy oraz złożone po dniu 24.07.2023 zostaną rozpatrzone w rekrutacji uzupełniającej po 23.08.2023r. można je składać w skrzynce pocztowej żłobka.

 

 

Wnioski o przyjęcie do żłobka można składać przez cały rok. Niemniej jednak, rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do żłobka od września 2023 roku zachęcamy do składania kompletów dokumentów jak najwcześniej.

Miesiąc sierpień jest miesiącem przerwy wakacyjnej, dlatego też w tym czasie może być utrudniony kontakt z placówką.

Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w składanym wniosku oraz liczby wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Punktacja i kryteria dostania się do żłobka dostępne są po kliknięciu w link Wypełnij wniosek, a potem w zakładce –> Dokumenty –>Regulamin rekrutacji elektronicznej”.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.