Rekrutacja- składanie wniosków

 Wypełnij wniosek

 

Wnioski o przyjęcie do żłobka można składać przez cały rok.

Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w składanym wniosku oraz liczby wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Punktacja i kryteria dostania się do żłobka dostępne są po kliknięciu w link Wypełnij wniosek, a potem w zakładce –> Dokumenty –>Regulamin rekrutacji elektronicznej”.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.