Zasady pracy

Zasady pracy w naszym Żłobku

   • Zasada wolności i swobody działania
   • Zasada aktywności
   • Zasada indywidualizacji
   • Zasada integracji
   • Organizowanie życia społecznego