Zgłoszenie nieobecności dziecka

Uchwała Nr XLVIII.439.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu

 

Rozdział 5.

Wnoszenie opłat i zasady zwrotu opłat w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 12

2. „W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłaty za wyżywienie nie pobiera się pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku. Opłaty nie pobiera się po dokonaniu powiadomienia do godziny 8:00 danego dnia.”