Harmonogram dnia

obrazek bawiących się dzieci

RAMOWY PLAN DNIA

 

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do żłobka

                      - zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

                      - zabawy ruchowe integrujące całą grupę

8:00 – 8:15   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

                      - wdrażanie elementów higieny osobistej

                      - kształtowanie umiejętności samoobsługowych

8:15 – 8:45   I Śniadanie

                      - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                      - ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

8:45 – 9:00   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

                     - wdrażanie elementów higieny osobistej

9:00 – 9:30   Zabawy edukacyjno – rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka.

                      - zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka

                      - zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka

                      - zabawy plastyczne

                      - zabawy rytmiczne

                      - zabawy manipulacyjne i paluszkowe

                      - zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy

9:30 – 9:45   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

                     - wdrażanie elementów higieny osobistej

9:45 – 10:15  II Śniadanie

                      - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                      - ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

10:15 – 10:40 Kontynuacja zabaw edukacyjno – rozwojowych

10:40 – 11:40 Pobyt na świeżym powietrzu

                       - zabawy ruchowe

                       - zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego

                       - w razie niepogody zabawy dowolne w sali organizowane przez opiekunki

11:40 – 11:55  Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

                        - wdrażanie elementów higieny osobistej

                        - kształtowanie umiejętności samoobsługowych

11:55 – 12:25  Obiad – II danie

                        - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                        - ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

12:25 – 14:25  Czas na sen lub leżakowanie

                       - słuchanie czytanych bajek

                        - słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej

14:25 – 14:40  Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

                        - kształtowanie umiejętności samoobsługowych

14:40 – 15:00  Obiad – I danie

                        - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                        - ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

15:00 – 15:30  Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci

                        - zabawy rytmiczne

                        - zabawy manipulacyjne i paluszkowe

                        - zabawy rozwijające spostrzegawczość

15:30 – 15:50  Podwieczorek

                        - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

                        - ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

15:50 – 17:30  Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

                        - zabawy w kącikach zainteresowań

                        - czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunkami