Taniec

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Wasze Dzieci do uczestnictwa w zajęciach tanecznych, które obejmować będą program NAUKI TAŃCA dla dzieci w oparciu o program zalecony przez Światową Organizację Tańca i Imperial Society of Teachers of Dancing oraz autorskie choreografie do bieżących hitów.
Czas trwania zajęć jest uzależniony od wieku dziecka.

Taniec jest nam szczególnie bliski i wiemy, jak ważną rolę może odegrać w życiu dziecka, jego rozwoju, kształtowaniu osobowości.

Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w zajęciach tanecznych można zaliczyć:

  • dziecko tańcząc, uczy się koordynacji i panowania nad własnym ciałem;
  • muzyka wpływa na rozwój emocjonalny i wyobraźnię dziecka;
  • taniec wyrabia poczucie rytmu;
  • przyzwyczajanie do aktywności fizycznej w dzieciństwie może utrzymać się także później, co zmniejszy ryzyko nadwagi i otyłości u dziecka;
  • dzieci uczą się, jak powinna wyglądać współpraca w grupie, zabawa w grupie pomaga przełamać się nieśmiałym dzieciom;
  • układy taneczne dla dzieci zwykle są dość nieskomplikowane, jednak zawsze wymagają skupienia, a także ćwiczą pamięć motoryczną (czyli pamięć związaną z ruchem)

Przemysław Zabrodzki

 

W naszej placówce dodatkowe zajęcia taneczne odbywają się w grupie Pszczółki i w grupie Biedronki, raz w tygodniu po 20 min.  Koszt zajęć wynosi 40zł/m-c.

Opłatę za zajęcia należy uiszczać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, przelewem na numer rachunku bankowego organizatora zajęć:

Mbank: 42 1140 2004 0000 3802 8049 0623.

W tytule przelewu należy wskazać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA z dopiskiem JÓZEFIN.

Kontakt :

p.zabrodzki@o2.pl

Tel. 530 730 714