Sensosmyki

 

 

 

Grupa Pszczółki bierze udział w trzeciej edycji Projektu Edukacyjnego SensoSmyki

Projekt prowadzony jest od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym oraz ich wychowawcom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

Realizując program projektu SensoSmyki grupa będzie:

·         stymulować zmysły i rozwijać mózg;

·         wyzwalać kreatywność i rozwijać wyobraźnię;

·         ograniczać multimedia, poszerzać kontakty z naturą;

·         integrować się i współpracować;

·         dobrze się bawić za pomocą naturalnych materiałów.