Pokaż Maluszku, jak tupiesz nóżką

 

Grupa Motylki, Grupa Biedronki i Grupa Pszczółki biorą udział w programie „Pokaż  Maluszku, jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny”

 

Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru
i przygotowują dzieci do dalszego etapu edukacji poprzez:

- kształtowanie społecznych postaw i zachowań,

- nabywanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie,

- rozwijanie silnej woli,

- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków,

- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności.

 

Podczas realizacji programu wykorzystuje się:

- śpiew,

- zabawy ruchowe przy muzyce,

- taniec,

- ćwiczenia rytmiczne, wykorzystujące elementy dynamiki,

- grę na instrumentach perkusyjnych.