Zdrowy uśmiech II edycja

Grupa Motylki bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Profilaktycznego „Zdrowy uśmiech”.

Projekt trwa od 06 marca do 31 marca 2023 roku.

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych związanych z higieną jamy ustnej.

Główne cele projektu:

  • rozwijanie działań sprzyjających zdrowiu;
  • promocja zdrowego stylu życia;
  • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z myciem zębów;
  • zapoznanie dzieci z właściwą profilaktyką jamy ustnej;
  • prowadzenie zabaw badawczych, twórczych, edukacyjnych w celu pogłębienia wiedzy prozdrowotnej;
  • nawiązanie współpracy między placówkami.