Sensoryczny Kogel Mogel

Grupa Biedronki bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Sensoryczny Kogel - Mogel”

 

Projekt trwa od września 2022 r. do maja 2023 r.

 

Cele ogólne projektu:

- usprawnianie motoryki dużej- ćwiczenie postawy,

- usprawnianie motoryki małej- usprawnianie funkcji ręki.

 

Cele szczegółowe:

- wprowadzenie dzieci w świat sensoplastyki,

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,

- stymulacja dotykowo-proprioceptywna,

- dostarczanie wrażeń dotykowych,

- normalizacja napięcia mięśniowego w obrębie dłoni i poprawa stabilizacji centralnego układu posturalnego,

- wzmocnienie i rozwijanie sprawności obręczy barkowej,

- wspieranie rozwoju zmysłów.